1 + 7 =

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
ul. Ignacego Daszyńskiego 16
31-534 Kraków
Telefon: +48 12 200 29 26
email:
           lowe@fundacjamis.org.pl

                       biuro@fundacjamis.org.pl