Zakończyliśmy nabór wniosków aplikacyjnych w konkursie grantowym na organizację i prowadzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) przez organy prowadzące szkoły.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 25 wniosków aplikacyjnych o grant.  Poniżej publikujemy listę Wnioskodawców (w kolejności alfabetycznej).

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Województwo
  Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA” Maria Wasiewicz-Galińska Pomorskie
  Centrum Usług Medyczno-Opiekuńczych i Edukacyjnych „Remedium” Pomorskie
  Fundacja Proem Edu Łódzkie
  Gmina Biały Bór Zachodniopomorskie
  Gmina Biecz Małopolskie
  Gmina Biesiekierz Zachodniopomorskie
  Gmina Gać Podkarpackie
  Gmina Lipce Reymontowskie Łódzkie
  Gmina Moszczenica Małopolskie
  Gmina Murów Opolskie
  Gmina Nowe Brzesko Małopolskie
  Gmina Radzanów Mazowieckie
  Gmina Rzezawa Małopolskie
  GMINA SZCZUROWA Małopolskie
  GMINA ZAKLIKÓW Podkarpackie
  Gmina Zblewo Pomorskie
  Grudziądzkie Centrum Edukacji ABAK s.c. I.Majorke, S.Dróbka, S. Krauze Kujawsko-Pomorskie
  Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych Małopolskie
  Powiat Zgierski Łódzkie
  Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego Łódzkie
  Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Świętokrzyskie
  Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu Łódzkie
  Towarzystwo Edukacji Otwartej Dolnośląskie
  Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Małopolskie
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Kujawsko-pomorskie

Wyniki oceny formalnej wniosków aplikacyjnych złożonych w konkursie grantowym LOWE

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków aplikacyjnych w konkursie grantowym na organizację i prowadzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) przez organy prowadzące szkoły.

Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej.

Lista wnioskodawców, których wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do ceny merytorycznej

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Województwo Wynik oceny formalnej
  Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA” Maria Wasiewicz-Galińska Pomorskie Pozytywny
  Centrum Usług Medyczno-Opiekuńczych i Edukacyjnych „Remedium” Pomorskie Pozytywny
  Fundacja Proem Edu Łódzkie Pozytywny
  Gmina Biały Bór Zachodniopomorskie Pozytywny
  Gmina Biecz Małopolskie Pozytywny
  Gmina Biesiekierz Zachodniopomorskie Pozytywny
  Gmina Gać Podkarpackie Pozytywny
  Gmina Lipce Reymontowskie Łódzkie Pozytywny
  Gmina Moszczenica Małopolskie Pozytywny
  Gmina Murów Opolskie Pozytywny
  Gmina Nowe Brzesko Małopolskie Pozytywny
  Gmina Radzanów Mazowieckie Pozytywny
  Gmina Rzezawa Małopolskie Pozytywny
  GMINA SZCZUROWA Małopolskie Pozytywny
  GMINA ZAKLIKÓW Podkarpackie Pozytywny
  Gmina Zblewo Pomorskie Pozytywny
  Grudziądzkie Centrum Edukacji ABAK s.c. I.Majorke, S.Dróbka, S. Krauze Kujawsko-Pomorskie Pozytywny
  Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych Małopolskie Pozytywny
  Powiat Zgierski Łódzkie Pozytywny
  Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego Łódzkie Pozytywny
  Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Świętokrzyskie Pozytywny
  Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu Łódzkie Pozytywny
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Kujawsko-pomorskie Pozytywny

Lista wnioskodawców, których wnioski aplikacyjne zostały odrzucone na etapie oceny formalnej

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Województwo Wynik oceny formalnej
  Towarzystwo Edukacji Otwartej Dolnośląskie Negatywny nie spełnione kryterium formalne Nr 5
  Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Małopolskie Negatywny nie spełnione kryterium formalne Nr 10 b

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 29 maja 2020 r