Informujemy, że zakończyła się procedura odwoławcza w uzupełniającym konkursie grantowym LOWE  na utworzenie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w środowisku lokalnym.

Poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową.

Lista rankingowa wniosków aplikacyjnych, które otrzymały dofinansowanie

Lp.Nr identyfikacyjny wnioskuNazwa WnioskodawcyLiczba uzyskanych punktówKwota przyznanego grantu
126/LOWE/1007Gmina Wieprz64,0250 000,00
227/LOWE/1007Centrum Usług Medyczno-Opiekuńczych i Edukacyjnych „Remedium”51,5Lista rezerwowa – wyczerpanie środków finansowym na przyznanie grantu