Warsztat/dyskusja panelowa LOWE – Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w szkole jako narzędzie integracji i spójności społecznej podczas XVII Ogólnopolska Konferencja  Kadry Kierowniczej Oświaty OSKKO, która odbędzie się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, 28.02-1.03.2020 r. 

Podczas warsztatu zaprezentujemy doświadczenia, jak LOWE wpływa na wzrost świadomości rodziców, dziadków, opiekunów, osób dorosłych w zakresie wyzwań wychowawczych i edukacyjnych oraz chcemy pokazać, jakimi metodami szkoła może jeszcze skuteczniej wpływać na integrację międzypokoleniową, kulturową itp. i w każdym innym wymiarze, by szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy rodziny i prowadzić skuteczną profilaktykę zagrożeń cywilizacyjnych, w tym dotyczących przemocy, depresji i kryzysów psychologicznych dzieci i młodzieży.

W dyskusji panelowej uczestniczyć będą dyrektorzy szkół, które prowadzą LOWE na terenie kraju i mają już doświadczenie dotyczące tego, jak LOWE może stać się narzędziem w skutecznej profilaktyce zagrożeń cywilizacyjnych rodziny, a w szczególności dzieci i młodzieży (uczniów).