Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych złożonych przez organy prowadzące szkoły, w uzupełniającym konkursie grantowym LOWE na utworzenie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w środowisku lokalnym.

Poniżej publikujemy listę rankingową.

Lp.Nr identyfikacyjny wnioskuNazwa WnioskodawcyLiczba uzyskanych punktówKwota przyznanego grantu
126/LOWE/1007Gmina Wieprz64,0250 000,00
227/LOWE/1007Centrum Usług Medyczno-Opiekuńczych i Edukacyjnych „Remedium”51,5Lista rezerwowa – wyczerpanie środków finansowych na przyznanie grantu