THINK TANK LOWE

to platforma debaty, refleksji i wymiany wiedzy oraz doświadczeń kadry Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), przedstawicieli władz lokalnych, ekspertów, badaczy, naukowców oraz decydendów polityk publicznych, w obszarze polityki edukacyjnej i szerszej polityki społecznej służącej poprawie umiejętności osób dorosłych, w tym umiejętności ważnych dla uczenia się przez całe życie oraz dla rozwoju społeczności lokalnych.

Rolą Think Tanku LOWE jest wykorzystanie całego bogactwa teoretycznego, metodologicznego oraz doświadczeń pozyskanych w wyniku wdrażania Modelu LOWE w dwóch pilotażowych edycjach 2017-2018 i 2019-2022, gdzie powstało 151 LOWE przy szkołach publicznych i niepublicznych na terenie całego kraju, i bazie tego dorobku, rozwijanie i wypracowanie nowych rozwiązań, modeli, rekomendacji, badań i opracowań w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata w zakresie aktywizowania dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, a także wzmocnienia roli lokalnych szkół.

W szczególności Think Tank LOWE ma na celu:

  • Rzidentyfikowanie warunków trwałej działalności LOWE na rzecz aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym;
  • Rutworzenie środowiska eksperckiego wspierającego LOWE (istniejące oraz tworzące się), a także animowanie utworzenia sieci wymiany doświadczeń LOWE i wspierania jej działalności,
  • Rrealizowanie stałej działalności badawczej pozwalającej identyfikować główne problemy w zakresie warunków i form prowadzenia edukacji poza- i nieformalnej dla osób dorosłych jako podstawy do debaty publicznej skoncentrowanej na umocnieniu znaczenia i roli edukacji osób dorosłych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnego, regionalnego, itp.

Think Tank LOWE łączy zadania analityczno-badawcze, doradcze oraz koordynacyjne wspierające Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE), działające w obszarach peryferyjnych, zarówno te, które powstałych w Polsce od 2017 roku oraz nowych LOWE, które powstaną w przyszłości.