Akademia LOWE

Poszerzanie funkcji szkoły o edukację poza- i nieformalną osób dorosłych organizowaną w ramach LOWE wymaga nieustannego rozwijania kompetencji kadry edukatorów osób dorosłych, ich kreatywności i inicjatywności, dostępu do nowej wiedzy, metod i narzędzi edukacyjnych, ale też poznawania nowych rozwiązań organizacyjnych w edukacji dorosłych.

Akademia Edukatora Osób Dorosłych w LOWE to przestrzeń, gdzie nauczyciele, edukatorzy, trenerzy LOWE oraz kadra zarządzająca może rozwijać kompetencje niezbędne do pracy z osobami dorosłymi ale też wymieniać się doświadczeniem i dobrymi praktykami z innymi organizacjami polskimi i europejskimi.

Akademia LOWE to:

 •  profesjonalizacja kadry dorosłych – nowe kompetencje w procesie uczenia dorosłych
 • tworzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej opartej na nowoczesnych metodach pracy i technologiach cyfrowych
 • budowanie potencjału i zdolności organizatorów edukacji dorosłych w środowisku lokalnym w zgodzie z koncepcją uczenia się przez całe życie
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innym organizacjami w Unii Europejskiej

Akredytacja Erasmusa

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa otrzymała Akredytację Erasmusa w Sektorze Edukacja Dorosłych na lata 2021-2027 (Nr 2021-1-PL01-KA120-ADU-000047611) dla konsorcjum mobilnościowego, w skład którego tworzą organy prowadzące szkołę, przy której działa LOWE.

Akredytacja pozwala na nawiązanie współpracy z europejskimi organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w formie mobilności (wyjazdów zagranicznych) organizowanych dla kadry i osób dorosłych uczących się.

Mobilności mają najczęściej formę:

 • uczestniczenia kadry w kursach i szkoleniach za granicą
 • obserwacji pracy (Job Shadowing) w zagranicznej organizacji
 • grupowych wyjazdów osób dorosłych

Członkowie konsorcjum mobilnościowego

 • Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (lider konsorcjum)
 • Gmina Lipce Reymontowskie
 • Gmina Biecz
 • Gmina Szczurowa
 • Gmina Wielka Wieś
 • Miasto Rawa Mazowiecka
 • Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Gmina Zblewo
 • Gmina Biesiekierz
 • Gmina Biały Bór
 • Powiat Gorlicki
 • Gmina Rzezawa

Akademia Edukatora Osób Dorosłych w LOWE

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

31-534 Kraków, al. Ignacego Daszyńskiego 16

tel.: 12 200 29 26, email: biuro@fundacjamis.org.pl

Skip to content