Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjne MUL LOWE we wszystkich czterech filach obejmuje cztery obszary tematyczne. 

FILARY MUL LOWE
OBSZARY TEMATYCZNE
CYFROWY SŁUCHACZ
ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH
Kształtowanie kompetencji cyfrowych
Rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych dostępnych narzędzi i aplikacji cyfrowych w codziennym życiu
Zajęcia z obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu do poprawy komfortu życia
Zajęcia z obsługi programów graficznych (np. Canva)
Bezpieczeństwo w sieci - jak skutecznie serfować w sieci nie tracąc majątku i tożsamości
KULTURA I DZIEDZICTWO
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZYCH
Kształtowanie kompetencji twórczych
Rozwijanie kreatywności i zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami artystycznymi.
Rozwijanie zainteresowań w dziedzinie rękodzieła artystycznego i innych technik kreacji twórczej
Rozwijanie wiedzy dotyczące lokalnej kultury i tradycji
AKTYWNY OBYWATEL W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Kształtowanie kompetencji społecznych
Pobudzanie własnej inicjatywności w kierunku poszukiwania i pogłębiania osobistych zainteresowań i pasji
Integracja środowiska lokalnego poprzez wspólne działania w obszarze społecznym
Zaangażowanie w sprawy publiczne oraz aktywna współpraca na rzecz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego
Kształtowanie postawy otwartości na wyzwania związane z życiem osobistym.
MENEDŻER ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU
ROZWIJANIE KOMPETENCJI EKOLOGICZNYCH
Kształtowanie kompetencji ekologicznych
Rozwijanie umiejętności w zakresie diagnozowania problemów środowiskowych, społecznych, gospodarczych, itp.
Nowe umiejętności i kompetencje projektowania i wdrażaniem efektywnych sposobów rozwiązywania problemów środowiskowych, społecznych, gospodarczych, itp.
W DUCHU EKO
ROZWIJANIE KOMPETENCJI EKOLOGICZNYCH
Rozwijanie świadomości ekologicznej
Wiedza na temat rolnictwa ekologicznego
Zwiększanie świadomości w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
Kształtowanie postaw w zakresie świadomych wyborów żywieniowych
Uwrażliwienie na zanikającą różnorodność biologiczną w dobie zmian klimatycznych