THINK TANK LOWE

to platforma debaty, refleksji i wymiany wiedzy oraz doświadczeń kadry Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), przedstawicieli władz lokalnych, ekspertów, badaczy, naukowców oraz decydendów polityk publicznych, w obszarze polityki edukacyjnej i szerszej polityki społecznej służącej poprawie umiejętności osób dorosłych, w tym umiejętności ważnych dla uczenia się przez całe życie oraz dla rozwoju społeczności lokalnych.

 Think Tank LOWE ma na celu:

  • Rzidentyfikowanie warunków trwałej działalności LOWE na rzecz aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym;
  • Rutworzenie środowiska eksperckiego wspierającego LOWE (istniejące oraz tworzące się), a także animowanie utworzenia sieci wymiany doświadczeń LOWE i wspierania jej działalności,
  • Rrealizowanie stałej działalności badawczej pozwalającej identyfikować główne problemy w zakresie warunków i form prowadzenia edukacji poza- i nieformalnej dla osób dorosłych jako podstawy do debaty publicznej skoncentrowanej na umocnieniu znaczenia i roli edukacji osób dorosłych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnego, regionalnego, itp.

Think Tank LOWE łączy zadania analityczno-badawcze, doradcze oraz koordynacyjne wspierające Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE), działające w obszarach peryferyjnych, zarówno te, które powstałych w Polsce od 2017 roku oraz nowych LOWE, które powstaną w przyszłości.

Budowanie warunków dla rozwoju edukacji poza- i nieformalnej dorosłych w paradygmacie uczenia się przez całe życie (LLL) z wykorzystaniem doświadczeń Modelu LOWE – THINK TANK LOWE

SEKRETARIAT THINK TANK LOWE

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

31-534 Kraków, al. Ignacego Daszyńskiego 16

tel.: 12 200 29 26, email: biuro@fundacjamis.org.pl

Skip to content