Publikacja pod redakcją merytoryczną prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej–Skrzypek jest podsumowaniem wdrażania Modelu Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) w 20 społecznościach lokalnych w ramach drugiej edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), wdrażanej w latach 2020-2022.

Publikacja “Edukacyjne wsparcie lokalnych społeczności w dobie pandemii składa się z dwóch części i skupia się przede wszystkim na pokazaniu rzeczywistości działania LOWE,  dla których w latach 2020-2022 operatorem była Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie, polegającego głównie na wsparciu edukacyjnym dorosłych mieszkańców peryferyjnych i często defaworyzowanych środowisk lokalnych.

W pierwszej części autorzy przybliżają Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji jako koncepcję, model i jako organizację w działaniu. Autorami tekstów jest zespół Fundacji, który w obu edycjach konkursu LOWE był bezpośrednio zaangażowany we wsparcie tworzenia i działalności LOWE.

W drugiej części publikacji oddaliśmy głos koordynatorom i animatorom Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, którzy zostali poproszeni o naświetlenie wybranego, specyficznego ich zdaniem aspektu działalności swojego LOWE, oraz podzieleniem się swoimi doświadczeniami, które mogłyby zainspirować inne środowiska lokalne do tworzenia przy szkołach tego typu ośrodków edukacyjnego wsparcia osób dorosłych.

Zapraszamy do lektury.

Skip to content