Ateny Marzec 2023

W dniach 14-18 marca 2023 roku odbyła się mobilność kadry LOWE do Aten (Grecja), w której uczestniczyło 16 przedstawicieli członków konsorcjum mobilnościowego z: Gminy Szczurowa i Gminy Biecz (woj. małopolskie), Gminy Biały Bór i Gminy Biesiekierz (woj. zachodniopomorskie), Gminy Zblewo (woj. pomorskiego), Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) oraz Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej.

Przedstawiciele konsorcjum uczestniczyli w kursie dla kadry osób dorosłych LOWE pn. „Polityka edukacyjna dorosłych w aspekcie wykluczenia i równości szans oraz w kontekście zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz zmian klimatycznych”. Kurs zorganizowała organizacja przyjmująca Social Cooperative Enterprise Drosostalida z Aten https://drosostalida.org/.

Głównym celem kursu było wzmocnienie kompetencji nauczyciela-edukatora osób dorosłych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i metod w procesie uczenia się dorosłych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych pozaformalnej i nieformalnej.

Kompetencje nabyte przez uczestników kursu:

  • wiedza dot. nowych metod i technik uczenia osób dorosłych opracowanych na bazie nowoczesnych technologii cyfrowych (otwarte zasoby edukacyjne, gry edukacyjne, kursy e-learningowymi, itp.), które w przyszłości staną się inspiracją do tworzenia przez LOWE oferty edukacyjnej dla osób dorosłych w ich środowiskach, i które będą mogli wykorzystać w swojej działalności edukacyjnej dla osób dorosłych
  • nowe podejście trenerów do uczenia się osób dorosłych: z tradycyjnych metod szkoleniowych na rzecz większego wykorzystania technik cyfrowych, innowacyjnych metod i technik w działalności edukacyjnej dorosłych

Elementem towarzyszącym kursowi było program kulturalny, w tym zwiedzanie historycznych miejsc Aten oraz wizytowanie wybranych inicjatyw ekonomii społecznej, w tym wizyta w przedsiębiorstwie społecznym Myrtillo Café, prowadzonym przez osoby z niepełnosprawnością oraz spotkanie z przedstawicielami spółdzielni socjalnej Schedia działającej na rzecz osób bezdomnych.

Skip to content