Publikacja prezentuje pierwsze badania Think Tanku LOWE utworzonego w 2023 roku. Autorami publikacji są eksperci Think Tanku – uznani w Polsce badacze problematyki aktywności edukacyjnej osób dorosłych, a także osoby zaangażowane w tworzenie i działalność LOWE. Badania, przeprowadzone w ostatnim kwartale 2023 roku dotyczyły warunków trwałości LOWE w społecznościach lokalnych. Wyniki tych badań oraz refleksje i rekomendacje eksperckie zarówno Zespołu Ekspertów, jak i Rady Programowej Think Tank LOWE stanowią treść niniejszej publikacji. 

Atutem publikacji jest dokładne omówienie Modelu LOWE, który ewoluował z projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej do pełnoprawnej metodologii aktywizacji i edukacji osób dorosłych w środowiskach lokalnych. Autorzy szczegółowo opisują, jak LOWE przekształciło lokalne szkoły w centra aktywności edukacyjnej, przyczyniając się do ich trwania i rozwoju. Warto zwrócić uwagę na podkreślenie znaczenia podejścia partycypacyjnego, równościowego i elastycznego, które są fundamentem sukcesu LOWE. Publikacja nie tylko opisuje sukcesy, ale także identyfikuje wyzwania stojące przed wdrożeniem Modelu LOWE w szerszej skali. Aby Model LOWE był trwałym systemowym rozwiązaniem, konieczne jest ustanowienie kilku filarów, które będą zabezpieczać działanie LOWE w zależności od specyfiki danej społeczności lokalnej, w jakiej ono działa. Jednym z najważniejszych filarów tej systemowej konstrukcji jest uregulowanie prawne, które pozwoli zakorzenić LOWE w gminach/powiatach, jako realizację podstawowych potrzeb dorosłych mieszkańców. I te uwarunkowania prawne stają się tematem przewodnim dalszych prac w ramach Think Tank LOWE.

Publikacja jest cennym źródłem wiedzy i inspiracji dla wszystkich zainteresowanych edukacją pozaformalną i nieformalną dorosłych i jej rolą w społecznościach lokalnych. Zachęca do debaty publicznej na temat przyszłości polskiego systemu edukacji dorosłych, co jest krokiem w kierunku jego dalszego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

Zapraszamy do lektury i do debaty publicznej o tym, jak ma wyglądać polski system edukacji osób dorosłych i jak ma się wpisywać w realizację koncepcji uczenia się przez całe życie.

Skip to content