1 wydanie Newslettera Think Tank LOWE

1 wydanie Newslettera Think Tank LOWE

W 1.numerze Newslettera Think Tank LOWE piszemy o: · Think Tanku LOWE · Badaniach  podjętych przez Zespół Ekspertów Think Tank LOWE w IV kwartale 2023 ·   Konferencji „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań”, która odbyła się w  Krakowie...
Skip to content